PAVILJOEN TE ENSCHEDE
schetsontwerp

Om de moestuin op het Polaroid terrein te Enschede meer aanzien te geven, heeft BJ architectuur een paviljoen ontworpen. De opvallende vormgeving is ontstaan uit het rijke historische verleden van de plek. De vijf meter hoge toren is een verwijzing naar de schoorstenen van de weverij en later de Polaroid fabrieken. Door de opkomst van de digitale camera is het Polaroid terrein gedeeltelijk leeg komen te staan. Verschillende instanties, waaronder welzijnsorganisaties en burgerinitiatieven, hebben zich er inmiddels gevestigd. Echter ontbreekt er een ruimte voor samenkomst en ontmoeting.

Het paviljoen moet voor die samenhang gaan zorgen. Naast het paviljoen komt er ruimte voor buurtbewoners om een moestuin te beginnen. Door de plaatsing van moestuinbakken worden de buurtbewoners onderdeel van het Polaroid terrein. Het paviljoen, dat net als de moestuinbakken gemaakt wordt van houten pallets, wordt een prettige plek om te verblijven en andere gebruikers van het Polaroid terrein te ontmoeten. Daarnaast zorgt de moestuin voor een cohesie met de buurt.

In de ontmoetingsplek is een ruimte om te schuilen, te werken en te zitten geintegreerd. Daarnaast zorgt de hoge toren voor een duidelijk herkennings- en orientatiepunt voor het hele terrein. Zodoende wordt de moestuin niet alleen onderdeel, maar zelfs het hart van het nieuwe Polaroid terrein.

 

BJ ARCHITECTUUR  -  INFO@BJARCHITECTUUR.NL  -  06 4246 1900